Teambuilding

Pracujete v týmu a chcete podpořit vztahy a atmosféru mezi kolegy? Jestli ano tak tu jste správně!

Práce v týmu není jednoduchá - domluvit se na něčem v páru je mnohdy potíž, natož ve větší skupině lidí. Vstupují do toho emoce, osobní očekávání, představy, potřeby i možnosti a také spousta nedorozumění, nejasně nastavených pravidel, samozřejmostí, které samozřejmě nefungují. Společně si týmovou práci vyzkoušíme a rozklíčujeme skryté pochody, které ji blokují či komplikují.

Výběr místa pro teambuilding s námi můžete konzultovat, ideálním místem je penzion s loukou nebo lesem. Alternativou však může být městský teambuilding v parku. 

Teambuilding zahájíme seznámením a zahřívacími hrami, kdy se sblíží instruktoři i samotní účastníci. Pokračovat budeme soutěžemi družstev. Každý tým plní úkoly, při kterých je velmi důležitá spolupráce celého týmu. Nejúspěšnější tým získá možnost najít ukrytý poklad. 

Teambuildingové dny obvykle kombinujme se sportovními aktivitami - např. zkoušení netradičních sportů nebo vyjížďky na horských kolech.