Netradiční sporty

Netradiční sporty jsou skvělou formou teambuildingu, případně se netradiční sporty skvěle osvědčí na pohodové firemní akci. Výhodou je, že skoro pro všechny účastníky jsou stejné podmínky - námi vybrané sporty jsou málo známé a málokdo je zkoušel.

Příklad firemní akce: Na vašem oblíbeném místě např. v parku pro vás připravíme několik netradičních sportů. Instruktor představí klientům jednotlivé sporty a vysvětlí jim pravidla. Klienti si poté zkouší sporty a aktivity podle jejich chuti. V případě zájmu můžeme uspořádat ve vybraném netradičním sportu také turnaj. Pohodové odpoledne s netradičními sporty je doprovázeno cateringem pro účastníky. Příklad vybraných sportů: kanjam, spikeball, kubb, kroket, crossminton, discgolf, indoboard, laddergolf, molkky, petanque, slackline.

Příklad teambuildingové akce: V parku nebo např. na fotbalovém hřišti jsou rozmístěné stanoviště s netradičními sporty, kde jsou připraveni instruktoři. Zaměstnanci firmy se rozdělí do skupin a podle harmonogramu navštěvují jednotlivé netradiční sporty, kde jako tým plní zadaný úkol a získávají body. Například tým si nejprve vyzkouší kroket a poté se snaží projet vytyčenou trať na nejmenší počet úderů. Tým získává na každém stanovišti body, po absolvování všech disciplín jsou vyhlášeny nejlepší týmy.